• ಸ್ವಸಹಾಯ

1.50* ಪ್ರತಿ ದಿನ

Popular punjabi movies & songs,Comedy Telefilm everyday,New movies everyday,Devotional songs and gurbani,Ad-free service

ಈಗಲೇ ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ
*ಜಿಎಸ್‍ಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಅನ್ವಯ.
ಪಂಜಾಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್