రూ. 2.12* ఒక రోజుకి

  • India’s most differentiated TV channel which feature the talent across the border
  • Stories by award winner writers
  • Break-free Episodes

ఇప్పుడు సబ్ స్క్రైబ్ చేయండి
*జిఎస్టి అదనం. టి మరియు సి వర్తిస్తాయి.
Zindagi Active