• சுய உதவி

Shorts Active At just Rs. 1 for first 5 days .Thereafter the original price Rs.61 + 18 % GST = Rs. 72 per Month will be charged.

10000+ பிரீமியம் திரைப்படங்கள்
விளம்பரமில்லா சேவை

இப்போது சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்
*ஜிஎஸ்டி கூடுதலாக. நிபந்தனைக்குட்பட்டது.
ஷார்ட்ஸ் டிவி ஆக்டிவ்