• சுய உதவி

ரூ. 1.57* நாள் ஒன்றுக்கு

3 new popular Telugu movies daily,2 movie premiere every week,Chat shows & many more,Ad-free service

இப்போது சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்
*ஜிஎஸ்டி கூடுதலாக. நிபந்தனைக்குட்பட்டது.
தெலுங்கு ஆக்டிவ்