• சுய உதவி

சிசிஐ

இந்திய போட்டி ஆணையத்தின் வழிகாட்டுதலுக்கு இணங்க, போட்டிச் சட்டம், 2002-யின் பிரிவு 31 (1) இன் கீழ் அதன் உத்தரவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்னவென்றால், டிஷ் டிவி இந்தியா லிமிடெட் (“டிஷ் டிவி”) உடன் வீடியோகான் d2h லிமிடெட் (“வீடியோகான் d2h”)(கூட்டு பதிவு எண்.- C-2016/12/463)-ஐ ஒருங்கிணைப்பது தொடர்பான நிலையில், டிஷ் டிவி மற்றும் வீடியோகான் d2h லிமிடெட் 11 ஆகஸ்ட் 2022 வரை பின்வரும் செலவுகளை ஏற்கும்:

a. வாடிக்கையாளர்களின் வளாகத்தில் நிறுவப்பட்ட ஆண்டெனாவை மறுசீரமைத்தல் மற்றும் மீண்டும் கட்டமைப்பதற்கான செலவு, ஒருவேளை டிஷ் டிவி மற்றும் வீடியோகான் d2h மூலம் குத்தகைக்கு விடப்பட்ட டிரான்ஸ்பாண்டர்களில் ஒன்றை ஒப்படைக்க அந்தந்த நபர்கள் முடிவு செய்தால் (அவ்வாறான விஷயத்தில்), இறுதி/ஒன்றிணைக்கப்பட்ட நிறுவனம் மூலம் தொடர்ச்சியாக டிரான்ஸ்பாண்டர்கள் உடன் இணக்கமாக வைத்திருக்க; மற்றும்

b. டிஷ் டிவி மற்றும் வீடியோகான் d2h இடையே உள்ள இணைப்பின் விளைவாக வாடிக்கையாளரின் ஆண்டெனா மற்றும்/அல்லது செட் டாப் பாக்ஸின் செலவு மாற்றப்படலாம்.

கமிஷனின் விரிவான ஆர்டர் இதில் கிடைக்கிறது: https://www.cci.gov.in/sites/default/files/Notice_order_document/C-2017-12-463%20%28for%20uploading%29.pdf