• స్వయం సహాయం

Kids Active At just Rs. 1 for first 5 days .Thereafter the original price Rs.45.00 + 18 % GST = Rs. 53 per Month will be charged.

2 కిడ్స్ ఛానెళ్ళు, వారాంతంలో ప్రత్యేక సినిమాలు, కార్టూన్ షోలు, రైమ్స్ మరియు మరిన్ని
యాడ్-ఫ్రీ సర్వీస్

ఇప్పుడు సబ్ స్క్రైబ్ చేయండి
*జిఎస్టి అదనం. టి మరియు సి వర్తిస్తాయి.
కిడ్స్ యాక్టివ్