• స్వయం సహాయం

కన్స్యూమర్ కార్నర్

దీని ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించండి:-

అకౌంట్ సమాచారం 97818-97818
టీవీలో ఇ 16/ ఇ 18 సమస్య 1800-170-0777
రీఛార్జ్ చేయడానికి 3 రోజులు అదనం 1800-170-0333
ఛానల్ యాక్టివేట్ చేయండి 1800 315 XXXX replace XXXX with channel number for 4 digits channels Ex. 1800 315 1234 With channel for 3 digits channel number, prefix “0” before channel number Ex. 1800 315 0123
ప్రత్యేకమైన ఆఫర్లు 97818 97818
కొత్త కనెక్షన్ 1800 3150 002
మాతో మాట్లాడండి 99028-99028
మాకు వ్రాయండి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
• You can also contact us on toll free number 1800 212 212

 

'