• స్వయం సహాయం

ట్రాయ్

టార్గెట్ మార్కెట్ ఇండియా మొత్తం
మొత్తం ఛానల్ భార సామర్థ్యము (స్టాండర్డ్ డెఫినిషన్ ఛానల్స్ సంఖ్య రూపంలో) 669
ఇంటర్‍‍కనెక్షన్ నిబంధన తేదీ 03.03.2017 మరియు సంతకము చేసిన ఇంటర్‍‍కనెక్షన్ ఒప్పందాల ప్రకారం బ్రాడ్‍కాస్టర్స్ నుండి డిష్‍టివి ద్వారా అభ్యర్ధించబడిన టివి ఛానల్స్ యొక్క సిగ్నల్స్ కొరకు ఛానల్స్ సంఖ్య ఎన్ఏ
టివి ఛానల్స్ యొక్క సిగ్నల్స్ ను తీసుకునేందుకు నెట్వర్క్ పై అందుబాటులో ఉన్న అదనపు ఛానల్ సామర్థ్యము (స్టాండర్డ్ డెఫినిషన్ ఛానల్స్ సంఖ్య రూపంలో) లేదు
ఇంటర్‍‍కనెక్షన్ నిబంధన తేదీ 03.03.2017 ప్రకారము తమ ఛానల్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కొరకు బ్రాడ్‍కాస్టర్స్ నుండి అభ్యర్ధనలు అందుకోబడి మరియు ఇంటర్‍‍కనెక్షన్ ఒప్పందాలు సంతకము చేయబడి మరియు స్పేర్ ఛానల్ సామర్థ్యము అందుబాటులో లేకపోవడము వలన డిస్ట్రిబ్యూషన్ పెండింగ్ ఉన్న ఛానల్స్ జాబితా కాలక్రమానుసారంగా ఎన్ఏ

 

 

ప్లాట్‍ఫార్మ్ పై అందుబాటులో ఉన్న ఛానల్స్ జాబితా

 

 

రిఫరెన్స్ ఇంటర్‍‍కనెక్షన్ ఆఫర్