• ಸ್ವಸಹಾಯ

Korean Drama Active At just Rs. 1 for first 5 days .Thereafter the original price Rs.45.00 + 18 % GST = Rs. 53 per Month will be charged.

Popular Korean Dramas in Hindi, korean Pop Music
ಜಾಹೀರಾತು-ಮುಕ್ತ ಸೇವೆ

ಈಗಲೇ ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ
*ಜಿಎಸ್‍ಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಅನ್ವಯ.
ಕೊರಿಯನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್