ಕನ್ಸೂಮರ್ ಕಾರ್ನರ್

ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ:-

ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ 97818-97818
E 16/ E 18 ಟಿವಿಯಲ್ಲಿನ ದೋಷ 1800 1370 777
ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿನಗಳು 1800 1370 333
ಚಾನೆಲ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ 1800 3150 XXX
ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳು 97818 97818
ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಷನ್ 1800 3150 002
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ 91156 91156
ನಮಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
• ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ 1800 212 212 ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು
[xxx] ಆಯಾ ಚಾನೆಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತಿರಬೇಕು

 

'