• ಸ್ವಸಹಾಯ

ಟ್ರಾಯ್

ಉದ್ಧೇಶಿತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ
ಒಟ್ಟು ಚಾನೆಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಶನ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ) 669
ದಿನಾಂಕ 03.03.2017 ಯ ಇಂಟರ್‌ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಮತ್ತು ಸಹಿ ಮಾಡಲಾದ ಇಂಟರ್‌ಕನೆಕ್ಷನ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರಕರಿಗೆ ಡಿಶ್ ಟಿವಿಯು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಾಗಿ ಕೋರಲಾದ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ
ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳನ್ನು ತರುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಪೇರ್ ಚಾನೆಲ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ) ಇಲ್ಲ
ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 03.03.2017 ದ ಇಂಟರ್‌ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರಕರಿರಿಂದ ಅವರ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆ ಇಂಟರ್‌ಕನೆಕ್ಷನ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇರ್ ಚಾನೆಲ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ

 

 

ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್

 

 

ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫರ್