• ಸ್ವಸಹಾಯ

Songdew TV service at just Rs.1 for the first 7 days .Thereafter the original price Rs.27 + 18 % GST = Rs. 32 per Month will be charged.

Original music from music makers
ಜಾಹೀರಾತು-ಮುಕ್ತ ಸೇವೆ

ಈಗಲೇ ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ

Offer Period - 28/11/2023 to 15/12/2023

*ಜಿಎಸ್‍ಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಅನ್ವಯ.
Songdew TV