• ಸ್ವಸಹಾಯ

1.57* ಪ್ರತಿ ದಿನ

2 Kids channels, Special movies on weekend,Cartoon Shows, sing-along rhymes & more
ಜಾಹೀರಾತು-ಮುಕ್ತ ಸೇವೆ

ಈಗಲೇ ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ
*ಜಿಎಸ್‍ಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಅನ್ವಯ.
ಕಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್