• ಸ್ವಸಹಾಯ

Hits Active At just Rs. 1 for first 5 days .Thereafter the original price Rs.45.00 + 18 % GST = Rs. 53 per Month will be charged.

Super hit South indian And english Movies dubbed in HINDi, Ad-Free Service

ಈಗಲೇ ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ
*ಜಿಎಸ್‍ಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಅನ್ವಯ.
ಹಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್