• સ્વયં સહાય

Ibadat Active At just Rs. 1 for first 5 days .Thereafter the original price Rs.45.00 + 18 % GST = Rs. 53 per Month will be charged.

Naat, Hamd, Documentries, Quran Sharif
એડ-ફ઼્રી સર્વિસ

હમણાં સબ્સક્રાઇબ કરો
*જીએસટી અતિરિક્ત. નિયમો અને શરતો લાગુ.
ઇબાદત ઍક્ટિવ