• સ્વયં સહાય

કન્ઝ્યુમર કોર્નર

અમારો સંપર્ક સાધવા માટેના વિકલ્પ:-

એકાઉન્ટની માહિતી 97818-97818
ટીવી પર E 16/ E 18 ભૂલ 1800 1370 777
રિચાર્જ કરવા માટે અતિરિક્ત 3 દિવસ 1800 1370 333
ચૅનલ ઍક્ટિવેટ કરો 1800 315 XXXX replace XXXX with channel number for 4 digits channels Ex. 1800 315 1234 With channel for 3 digits channel number, prefix “0” before channel number Ex. 1800 315 0123
વિશેષ ઑફર્સ 97818 97818
નવું કનેક્શન 1800 3150 002
અમારી સાથે વાત કરો 91156 91156
અમને લખો અહીં ક્લિક કરો
• You can also contact us on toll free number 1800 212 212

 

'