• સ્વયં સહાય

Subscription Video on Demand


Activate Cine Active at Rs. 0.90+per days.
હમણાં સબ્સક્રાઇબ કરો

Iconic bollywood movies Ad-free service


Friday, 2 June 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 ANKUSH-THE COMMAAND
03:00:00 -06:00:00 ASAMBHAVA
Morning
06:00:00 -09:00:00 CHHOTA SA GHAR
09:00:00 -12:00:00 EK ZAKHM - THE BLAST
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 HUM SE HAI ZAMANA
15:00:00 -18:00:00 HUM TUM AUR WOH
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 JAANI DOST
21:00:00 -00:00:00 HAATHKADI


Saturday, 3 June 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 PAISE KI GUDIYA
03:00:00 -06:00:00 PAPA KAHTE HAIN
Morning
06:00:00 -09:00:00 POONAM
09:00:00 -12:00:00 HUM TO CHALE PARDES
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 MEHARBAANI
15:00:00 -18:00:00 PATI PARMESHWAR
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 QATL
21:00:00 -00:00:00 ADVENTURES OF ALADDIN


Sunday, 4 June 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 JALPARI-THE DESERT MERMAID
03:00:00 -06:00:00 JEENE KI ARZOO
Morning
06:00:00 -09:00:00 KALI GHATA
09:00:00 -12:00:00 MAHASATI SAVITRI
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 MANGAL PANDEY
15:00:00 -18:00:00 NA-INSAAFI
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 NAUKER
21:00:00 -00:00:00 BHAIRAVI


Monday, 5 June 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 JAI JAWAN JAI KISAN
03:00:00 -06:00:00 KATHOR
Morning
06:00:00 -09:00:00 KOI MERE DIL MEIN HAI
09:00:00 -12:00:00 BANDISH
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 DAMUL
15:00:00 -18:00:00 26TH JULY AT BARISTA
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 AMMA
21:00:00 -00:00:00 LAFANGE


Tuesday, 6 June 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 LOVE EXCHANGE
03:00:00 -06:00:00 JAANE KYUN DE YAARON
Morning
06:00:00 -09:00:00 JAB TUM KAHO
09:00:00 -12:00:00 MULAQAAT
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 SAAZ
15:00:00 -18:00:00 SARDARI BEGUM
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 DO RAHAIN
21:00:00 -00:00:00 MONICA


Wednesday, 7 June 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 KAANCHLI-LIFE IN A SLOUGH
03:00:00 -06:00:00 DUNIYA KHATAM HO RAHI HAI
Morning
06:00:00 -09:00:00 MR. KABAADI
09:00:00 -12:00:00 MRIDANG
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 PANAAH
15:00:00 -18:00:00 S.P. KHAN EK NAYI KRANTI
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 RAHASHYAVEDI BASAB
21:00:00 -00:00:00 RAAJA


Thursday, 8 June 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 LAALCHEE
03:00:00 -06:00:00 JHOOTHI SHAAN
Morning
06:00:00 -09:00:00 PAISA VASOOL
09:00:00 -12:00:00 TUM MILO TOH SAHI
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 THE WINDOW
15:00:00 -18:00:00 GUDIA
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 KABHI KRANTI KABHIE JUNG
21:00:00 -00:00:00 SAAZISH


Friday, 9 June 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 HUM SE HAI ZAMANA
03:00:00 -06:00:00 HUM TUM AUR WOH
Morning
06:00:00 -09:00:00 JAANI DOST
09:00:00 -12:00:00 HAATHKADI
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 CHHOTA SA GHAR
15:00:00 -18:00:00 EK ZAKHM - THE BLAST
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 ANKUSH-THE COMMAAND
21:00:00 -00:00:00 ASAMBHAVA


Saturday, 10 June 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 MEHARBAANI
03:00:00 -06:00:00 PATI PARMESHWAR
Morning
06:00:00 -09:00:00 QATL
09:00:00 -12:00:00 ADVENTURES OF ALADDIN
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 POONAM
15:00:00 -18:00:00 HUM TO CHALE PARDES
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 PAISE KI GUDIYA
21:00:00 -00:00:00 PAPA KAHTE HAIN


Sunday, 11 June 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 MANGAL PANDEY
03:00:00 -06:00:00 NA-INSAAFI
Morning
06:00:00 -09:00:00 NAUKER
09:00:00 -12:00:00 BHAIRAVI
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 KALI GHATA
15:00:00 -18:00:00 MAHASATI SAVITRI
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 JALPARI-THE DESERT MERMAID
21:00:00 -00:00:00 JEENE KI ARZOO


Monday, 12 June 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 DAMUL
03:00:00 -06:00:00 26TH JULY AT BARISTA
Morning
06:00:00 -09:00:00 AMMA
09:00:00 -12:00:00 LAFANGE
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 KOI MERE DIL MEIN HAI
15:00:00 -18:00:00 BANDISH
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 JAI JAWAN JAI KISAN
21:00:00 -00:00:00 KATHOR


Tuesday, 13 June 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 SAAZ
03:00:00 -06:00:00 SARDARI BEGUM
Morning
06:00:00 -09:00:00 DO RAHAIN
09:00:00 -12:00:00 MONICA
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 JAB TUM KAHO
15:00:00 -18:00:00 MULAQAAT
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 LOVE EXCHANGE
21:00:00 -00:00:00 JAANE KYUN DE YAARON


Wednesday, 14 June 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 KAANCHLI-LIFE IN A SLOUGH
03:00:00 -06:00:00 PANAAH
Morning
06:00:00 -09:00:00 S.P. KHAN EK NAYI KRANTI
09:00:00 -12:00:00 RAHASHYAVEDI BASAB
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 MR. KABAADI
15:00:00 -18:00:00 MRIDANG
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 DUNIYA KHATAM HO RAHI HAI
21:00:00 -00:00:00 RAAJA


Thursday, 15 June 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 THE WINDOW
03:00:00 -06:00:00 GUDIA
Morning
06:00:00 -09:00:00 KABHI KRANTI KABHIE JUNG
09:00:00 -12:00:00 SAAZISH
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 PAISA VASOOL
15:00:00 -18:00:00 TUM MILO TOH SAHI
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 LAALCHEE
21:00:00 -00:00:00 JHOOTHI SHAAN


Friday, 16 June 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 HUM SE HAI ZAMANA
03:00:00 -06:00:00 MEHARBAANI
Morning
06:00:00 -09:00:00 MANGAL PANDEY
09:00:00 -12:00:00 DAMUL
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 SAAZ
15:00:00 -18:00:00 PANAAH
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 THE WINDOW
21:00:00 -00:00:00 KALI GHATA


Saturday, 17 June 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 HUM TUM AUR WOH
03:00:00 -06:00:00 PATI PARMESHWAR
Morning
06:00:00 -09:00:00 NA-INSAAFI
09:00:00 -12:00:00 26TH JULY AT BARISTA
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 SARDARI BEGUM
15:00:00 -18:00:00 S.P. KHAN EK NAYI KRANTI
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 GUDIA
21:00:00 -00:00:00 MAHASATI SAVITRI


Sunday, 18 June 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 JAANI DOST
03:00:00 -06:00:00 QATL
Morning
06:00:00 -09:00:00 NAUKER
09:00:00 -12:00:00 AMMA
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 DO RAHAIN
15:00:00 -18:00:00 RAHASHYAVEDI BASAB
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 KABHI KRANTI KABHIE JUNG
21:00:00 -00:00:00 JALPARI-THE DESERT MERMAID


Monday, 19 June 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 HAATHKADI
03:00:00 -06:00:00 ADVENTURES OF ALADDIN
Morning
06:00:00 -09:00:00 BHAIRAVI
09:00:00 -12:00:00 LAFANGE
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 MONICA
15:00:00 -18:00:00 RAAJA
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 SAAZISH
21:00:00 -00:00:00 JEENE KI ARZOO


Tuesday, 20 June 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 CHHOTA SA GHAR
03:00:00 -06:00:00 POONAM
Morning
06:00:00 -09:00:00 KALI GHATA
09:00:00 -12:00:00 KOI MERE DIL MEIN HAI
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 JAB TUM KAHO
15:00:00 -18:00:00 MR. KABAADI
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 PAISA VASOOL
21:00:00 -00:00:00 DAMUL


Wednesday, 21 June 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 EK ZAKHM - THE BLAST
03:00:00 -06:00:00 HUM TO CHALE PARDES
Morning
06:00:00 -09:00:00 MAHASATI SAVITRI
09:00:00 -12:00:00 BANDISH
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 MULAQAAT
15:00:00 -18:00:00 MRIDANG
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 TUM MILO TOH SAHI
21:00:00 -00:00:00 26TH JULY AT BARISTA


Thursday, 22 June 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 ANKUSH-THE COMMAAND
03:00:00 -06:00:00 PAISE KI GUDIYA
Morning
06:00:00 -09:00:00 JALPARI-THE DESERT MERMAID
09:00:00 -12:00:00 JAI JAWAN JAI KISAN
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 LOVE EXCHANGE
15:00:00 -18:00:00 DUNIYA KHATAM HO RAHI HAI
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 LAALCHEE
21:00:00 -00:00:00 AMMA


Friday, 23 June 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 ASAMBHAVA
03:00:00 -06:00:00 KAANCHLI-LIFE IN A SLOUGH
Morning
06:00:00 -09:00:00 JEENE KI ARZOO
09:00:00 -12:00:00 KATHOR
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 JAANE KYUN DE YAARON
15:00:00 -18:00:00 PAPA KAHTE HAIN
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 JHOOTHI SHAAN
21:00:00 -00:00:00 LAFANGE


Saturday, 24 June 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 MEHARBAANI
03:00:00 -06:00:00 HUM TUM AUR WOH
Morning
06:00:00 -09:00:00 JAANI DOST
09:00:00 -12:00:00 HAATHKADI
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 ANKUSH-THE COMMAAND
15:00:00 -18:00:00 ASAMBHAVA
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 CHHOTA SA GHAR
21:00:00 -00:00:00 EK ZAKHM - THE BLAST


Sunday, 25 June 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 HUM SE HAI ZAMANA
03:00:00 -06:00:00 PATI PARMESHWAR
Morning
06:00:00 -09:00:00 QATL
09:00:00 -12:00:00 ADVENTURES OF ALADDIN
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 PAISE KI GUDIYA
15:00:00 -18:00:00 PAPA KAHTE HAIN
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 POONAM
21:00:00 -00:00:00 HUM TO CHALE PARDES


Monday, 26 June 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 MANGAL PANDEY
03:00:00 -06:00:00 NA-INSAAFI
Morning
06:00:00 -09:00:00 NAUKER
09:00:00 -12:00:00 BHAIRAVI
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 JALPARI-THE DESERT MERMAID
15:00:00 -18:00:00 JEENE KI ARZOO
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 KALI GHATA
21:00:00 -00:00:00 MAHASATI SAVITRI


Tuesday, 27 June 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 DAMUL
03:00:00 -06:00:00 26TH JULY AT BARISTA
Morning
06:00:00 -09:00:00 AMMA
09:00:00 -12:00:00 LAFANGE
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 JAI JAWAN JAI KISAN
15:00:00 -18:00:00 KATHOR
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 KOI MERE DIL MEIN HAI
21:00:00 -00:00:00 BANDISH


Wednesday, 28 June 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 SAAZ
03:00:00 -06:00:00 SARDARI BEGUM
Morning
06:00:00 -09:00:00 DO RAHAIN
09:00:00 -12:00:00 MONICA
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 LOVE EXCHANGE
15:00:00 -18:00:00 JAANE KYUN DE YAARON
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 JAB TUM KAHO
21:00:00 -00:00:00 MULAQAAT


Thursday, 29 June 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 PANAAH
03:00:00 -06:00:00 KAANCHLI-LIFE IN A SLOUGH
Morning
06:00:00 -09:00:00 RAHASHYAVEDI BASAB
09:00:00 -12:00:00 RAAJA
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 DUNIYA KHATAM HO RAHI HAI
15:00:00 -18:00:00 S.P. KHAN EK NAYI KRANTI
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 MR. KABAADI
21:00:00 -00:00:00 MRIDANG


Friday, 30 June 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 THE WINDOW
03:00:00 -06:00:00 GUDIA
Morning
06:00:00 -09:00:00 KABHI KRANTI KABHIE JUNG
09:00:00 -12:00:00 SAAZISH
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 LAALCHEE
15:00:00 -18:00:00 JHOOTHI SHAAN
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 PAISA VASOOL
21:00:00 -00:00:00 TUM MILO TOH SAHI


Saturday, 1 July 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 JAANI DOST
03:00:00 -06:00:00 QATL
Morning
06:00:00 -09:00:00 NAUKER
09:00:00 -12:00:00 AMMA
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 DO RAHAIN
15:00:00 -18:00:00 RAHASHYAVEDI BASAB
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 GORAA
21:00:00 -00:00:00 HUM TUM AUR WOH


Sunday, 2 July 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 HAATHKADI
03:00:00 -06:00:00 ADVENTURES OF ALADDIN
Morning
06:00:00 -09:00:00 BHAIRAVI
09:00:00 -12:00:00 LAFANGE
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 MONICA
15:00:00 -18:00:00 RAAJA
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 MAN PASAND
21:00:00 -00:00:00 PATI PARMESHWAR


Monday, 3 July 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 CHHOTA SA GHAR
03:00:00 -06:00:00 POONAM
Morning
06:00:00 -09:00:00 KALI GHATA
09:00:00 -12:00:00 KOI MERE DIL MEIN HAI
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 JAB TUM KAHO
15:00:00 -18:00:00 MR. KABAADI
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 PYAAR KA TOOFAN
21:00:00 -00:00:00 NA-INSAAFI


Tuesday, 4 July 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 EK ZAKHM - THE BLAST
03:00:00 -06:00:00 HUM TO CHALE PARDES
Morning
06:00:00 -09:00:00 MAHASATI SAVITRI
09:00:00 -12:00:00 BANDISH
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 MULAQAAT
15:00:00 -18:00:00 MRIDANG
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 PYAR KA RISHTA
21:00:00 -00:00:00 26TH JULY AT BARISTA


Wednesday, 5 July 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 ANKUSH-THE COMMAAND
03:00:00 -06:00:00 PAISE KI GUDIYA
Morning
06:00:00 -09:00:00 JALPARI-THE DESERT MERMAID
09:00:00 -12:00:00 JAI JAWAN JAI KISAN
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 LOVE EXCHANGE
15:00:00 -18:00:00 DUNIYA KHATAM HO RAHI HAI
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 DAYANAYAK - LICENSED TO KILL
21:00:00 -00:00:00 SARDARI BEGUM


Thursday, 6 July 2023

  Time Band સિને ઍક્ટિવ
Late Night
00:00:00 -03:00:00 HUM SE HAI ZAMANA
03:00:00 -06:00:00 MEHARBAANI
Morning
06:00:00 -09:00:00 MANGAL PANDEY
09:00:00 -12:00:00 DAMUL
Afternoon
12:00:00 -15:00:00 SAAZ
15:00:00 -18:00:00 PANAAH
Prime Time
18:00:00 -21:00:00 KRANTI KI AAG
21:00:00 -00:00:00 GUDIA
+GST Extra. Terms and conditions Apply.