• ಸ್ವಸಹಾಯ

ಕನ್ಸೂಮರ್ ಕಾರ್ನರ್

ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ:-

ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ 97818-97818
E 16/ E 18 ಟಿವಿಯಲ್ಲಿನ ದೋಷ 1800-170-0777
ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿನಗಳು 1800-170-0333
ಚಾನೆಲ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ 1800 315 XXXX replace XXXX with channel number for 4 digits channels Ex. 1800 315 1234 With channel for 3 digits channel number, prefix “0” before channel number Ex. 1800 315 0123
ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳು 97818 97818
ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಷನ್ 1800 3150 002
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ 99028-99028
ನಮಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
• You can also contact us on toll free number 1800 212 212

 

'