• સ્વયં સહાય

કન્ઝ્યુમર કોર્નર

અમારો સંપર્ક સાધવા માટેના વિકલ્પ:-

એકાઉન્ટની માહિતી 97818-97818
ટીવી પર E 16/ E 18 ભૂલ 1800-170-0777
રિચાર્જ કરવા માટે અતિરિક્ત 3 દિવસ 1800-170-0333
ચૅનલ ઍક્ટિવેટ કરો 1800 315 XXXX replace XXXX with channel number for 4 digits channels Ex. 1800 315 1234 With channel for 3 digits channel number, prefix “0” before channel number Ex. 1800 315 0123
વિશેષ ઑફર્સ 97818 97818
નવું કનેક્શન 1800 3150 002
અમારી સાથે વાત કરો 99028-99028
અમને લખો અહીં ક્લિક કરો
• You can also contact us on toll free number 1800 212 212

 

'